همکاری با آرایشگاه ها

فرست کلاس یک مرکز دانش بنیان است و به جهت حمایت از همکاران عزیز حاضر به همکاری گسترده با مدیران سالن های آرایش ، آرایش گاه ها ، مراکز ماساژ و ... می باشد ... برخی از این شرایط به شرح زیر است . 

-- تبادل دانش مرکز فرست با مراکز حرفه ای دیگر 

-- تهیه و تدارکات سالانه ملزومات مجموعه ها به صورت مشترک

-- تعریف پروژه های همکاری در زمان های خاص 

-- اشتراک گذاری امکانات و کارشناسان ما بین مراکز 

و .... 

با ما تماس بگیرید : 09194709500 مدیریت