سرویس کراتینه مو 

کراتینه کردن موهای آسیب دیده به روشی اطلاق می گردد که طی آن با مواد کراتینه موهای ضعیف و سوخته به حالت اول بر می گردد و شادابی خود را بدست می آورد . بر عکس تصور برخی کراتینه موها برای صافی مو استفاده نمی گردد و به علت سنگین شدن تار موهاست که حس صافی را القاء می کند . همچین موهای بسیار نازک و آسب دیده شدید با این روش ترمیم نمی گردد و این روش باعث آسیب دیدگی بیشتر آن می شود .برای صافی موها از سرویس تخصصی صافی موهای فر فرست کلاس استفاده نمائید . کراتینه مو