صاف کردن موهای فر 

طی سالیان اخیر پیشرفت های علم زیبایی مو توانسته است سرویس صافی موهای فر و مجعد را حرفه ای تر کند . روش های پیشین صافی موهای فر بسیار غلط بود و حداکثر 10 درصد از رضایت مشتریان این سرویس را تامین می کرد . با پیشرفت فرمولاسیون کمپانی های زیبایی امروزه رسیدن به موهای صاف و لخت و با حد اقل آسیب ممکن امکان پذیر است . برای سرویس صافی موهای فر و وز و مجعد با

کارشناسان آرایشگاه فرست کلاس تماس بگیریدصاف کردن موهای فر